Nëntë liderë evropianë, përfshirë Kryeministrin Giuseppe Conte dhe Presidentin Francez Emmanuel Macron, kanë nënshkruar një letër të përbashkët duke kërkuar krijimin e ‘Coronabonds’ për të përballuar krizën ekonomike të shkaktuar nga pandemia, përpara samitit evropian të së nesërmes. Letra nënshkruhet nga Spanja, Franca, Portugalia, Sllovenia, Greqia, Irlanda, Belgjika, Luksemburgu dhe Italia. Palazzo Chigi e konfirmon këtë.

“Ne duhet ta njohim – shkruajnë liderët – seriozitetin e situatës dhe nevojën për reagim të mëtutjeshëm për të forcuar ekonomitë tona sot, në mënyrë që t’i vendosim ato në kushtet më të mira për një rifillim të shpejtë nesër. Kjo kërkon aktivizimin e të gjitha mjeteve të përbashkëta për të mbështetur përpjekjet kombëtare dhe për të garantuar solidaritetin financiar, veçanërisht në Eurozonë. Në veçanti, ne duhet të punojmë në një instrument të borxhit të përbashkët të lëshuar nga një institucion i BE-së për të mbledhur burime në treg në të njëjtën bazë dhe në të mirë të të gjitha Shteteve Anëtare duke garantuar kështu një financim të qëndrueshëm dhe afatgjatë të politikave që synojnë luftimin e dëmit të shkaktuar nga kjo pandemi ”. Sipas nëntë udhëheqësve, “ka arsye të mira për të mbështetur këtë mjet të përbashkët, pasi të gjithë jemi duke u përballur me një tronditje simetrike ekzogjene, për të cilën asnjë vend nuk është përgjegjës, por pasojat negative të të cilëve u peshojnë të gjithëve. Dhe ne duhet kolektivisht të japim llogari për një përgjigje efektive dhe e bashkuar e Bashkimit Evropian. Ky instrument i përbashkët i borxhit do të duhet të jetë i madhësisë së mjaftueshme dhe afatgjatë, të jetë plotësisht efektiv dhe të shmangë rreziqet e rifinancimit tani dhe në të ardhmen “.
Sa i përket burimeve që do të vendosen në letër, theksohet se “fondet e mbledhura do të përdoren për të financuar, në të gjitha Shtetet Anëtare, investimet e nevojshme në sistemet shëndetësore dhe politikat e përkohshme që synojnë mbrojtjen e ekonomive tona dhe modelit tonë shoqëror. “. Por drejtuesit sugjerojnë gjithashtu se “me të njëjtin frymë të efikasitetit dhe solidaritetit, ne do të jemi në gjendje të eksplorojmë instrumente të tjerë brenda buxhetit të BE, siç është një fond specifik për shpenzimet që lidhen me luftën kundër Coronavirus, të paktën për vitet 2020 dhe 2021, përtej sesa ato të paralajmëruara tashmë nga Komisioni. Duke dhënë një mesazh të qartë se dëshirojmë të trajtojmë së bashku këtë tronditje unike, ne do të forconim Unionin Ekonomik dhe Monetar dhe, mbi të gjitha, do t’u dërgonim një sinjal shumë të fortë qytetarëve tanë për bashkëpunimin e vendosur dhe të vendosur me të cilin Unioni Europea është e përkushtuar të sigurojë një përgjigje efektive dhe unitare “.