MEGA VJEDHJE E LALI ERIT: 20 milionë tender për riparim stolash

Bashkia e Tiranës përveç se po ngushton rrugë duke hapur korsi biçikletash që janë tejet të rrezikshme për jetën e këtyre të fundit, po bën punime pa standarte.

Rasti që do t`ju sjellim sot është një riparim sipas bashkisë. Por, më shumë i ngjan një “rilarosje” me beton e ngjyra të kuqe. Vetëm këto nuk janë standarte!

Standartet e Lali Erit në riparimin e trotuareve