Një kokë kemi ne shqiptarët. Habitemi me grumbullimin e njerëzve duke mos respektuar as distancën minimale nga njëri- tjetri në Shqipëri, por e njëjta situatë ndodh edhe në Kosovë.

Fotoja e mësipërme tregon pamjet e grumbullimit nē Kosovë nē pritje të marrjes së asistencës sociale. Pamjet janë qytetin e Gjakovës.

Kjo është pamje vetëm pak orë pasi qeveria Kosovare vendosi lëvizjen me orare në Kosovë.