Euro kap nivelin më të ulët në 11 vite

Pas një periudhe pozitive  e cila u shoqërua me rritjen e vlerës së monedhës europiane Euro, sot valuta e përbashkët europiane shënoi një ulje prej 0.43 lekë.

Sot një euro këmbehet me 122.60 lekë. Vetëm një ditë më parë referuar kursit të këmbimit euro këmbehej me 123.03 lekë.

I njejti zhvlerësim ka ndodhur edhe me dollarin amerikan i cili këmbehet me 110.96 leke dhe sot këmbehet me 110.50 lekë.