Kujdesni! WhatsApp mund tju përjashtojë nga përdorimi i aplikacionit

WhatsApp ka rritur shumë sigurinë dhe kontrollim mbi përdoruesit e tij. Një gjë e tillë êshtë paralajmëruar edhe më parë por tanimë ka raste konkrete që Whatsapp po përjashton përdorues nga përdorimi i aplikacionit.

Nga Kina vijnë sinjalet e para për përjashtim. Rasti konkret ishte me një grup në WhatsApp i cili ndryshoi emrin e grupit ku në përmbajtje ishte fjala “Pornografi”. Menjëherë pjestarët e grupit u bën Ban nga WhatsApp dhe pas kërkesës pse ndodhi një situatë e tillë. Përgjigja e WhatsApp ishte e shkurtër dhe e prerë “Keni shkelut termat dhe kushtet e përdorimit të aplikacionit” .

Përveç ndryshimeve të vogla në dizanj aplikacioni ka rritur ndjeshëm kontrollim mbi tematike që quajtura si jo të lejueshme nga ana e kompanisë.