Ju e dini që zgjimi herët është një nga mënyrat më të mira për të qenë më produktiv. Ju e dini gjithashtu që shumë nga sipërmarrësit më të suksesshëm në botë zgjohen herët

Sidoqoftë, pa marrë parasysh sa përpiqesh, ndonjëherë nuk mund të zgjohesh .Por ka  zgjidhje, dhe ja cilat janë:

ÇOHUNI VETËM NJË MINUTË MË PARË (ÇDO DITË)

Vendosja e alarmit tuaj më herët nuk do të thotë që do të ngriheni më herët. Në vend të zgjimit nga ora 5 e mëngjesit menjëherë, vendosni alarmin tuaj një minutë më herët çdo ditë të dytë derisa të keni arritur qëllimin tuaj.

MOTIVONI VETEN DUKE NDJEKUR FITORE TË VOGLA

Zgjimi në 5 të mëngjesit sigurisht që ju jep shumë orë shtesë, por nëse koha juaj normale e zgjimit është 8:30 e mëngjesit, nuk do të keni sukses të zgjoheni në 5 të mëngjesit menjëherë.

 PËRDORNI PRESIONIN E KOLEGËVE PËR TU ZGJUAR NË KOHË

Kjo është efektive sepse:

Krijon përgjegjësi; ju nuk do të doni t’i humbni.
Përdor sinjale biologjike; studimet kanë treguar se kur kemi diçka të rëndësishme për të bërë në një kohë të caktuar, trupat tanë do të na zgjojnë natyrshëm.

Kjo është arsyeja pse ju zgjoheni menjëherë para alarmit tuaj, nëse detyra është mjaft e rëndësishme.

MANIPULONI MJEDISIN TUAJ PËR TA BËRË MË TË LEHTË ZGJIMIN

Ju keni shumë më tepër të ngjarë të zgjoheni nëse krijoni mjedisin e përshtatshëm.Këtu është mënyra se si mund të krijoni mjedisin tuaj për tu zgjuar herët:

  • Vendoseni orën tuaj me zile në dhomë, kështu që duhet të çoheni për ta fikur.
  • Vendosni kafenë tuaj në një kohëmatës që të jetë gati kur të zgjoheni.
  • Vendosni një mantel të ngrohtë para gjumit në mënyrë që të mund ta përdorni lehtë kur të ngriheni nga shtrati

ZGJIDHJA E PROBLEMEVE, RUTINA JUAJ E GABUAR E ZGJIMIT TË MËNGJESIT

Çfarë veprimesh po ndërmerrni që shkaktojnë dështimin tuaj? Analizoni saktësisht atë që keni provuar tashmë të zgjoheni më herët:

  • Çfarë hapash keni ndërmarrë?
  • Pse dështuan?
  • Çfarë mund të ishte bërë ndryshe?

Nëse më parë kam provuar të vendos alarmin, por nuk jam ngritur nga shtrati sepse shtëpia ishte ftohtë, mund të kisha parashikuar atë çështje dhe të kisha vendosur një mantel dhe pantofla një natë më parë. Jini të sinqertë me veten tuaj. Pse keni dështuar më parë?

JEPNI VETES NJË ARSYE TË PAPËRMBAJTSHME PËR TU ZGJUAR HERËT.

Mendoni për këtë: nëse qëllimi juaj nuk tingëllon emocionues, gjithmonë do të shihni zgjimin herët si një ndëshkim, i cili nuk do t’ju motivojë të hidheni nga shtrati kur alarmi juaj të fiket.