Mario Draghi është shpresa e Italisë për tu ringritur

Këshilli i Ministrave miratoi ligjin për dekretin Covid. Dispozita shtrin ndalimin e udhëtimit midis rajoneve deri më 27 mars. Kjo  konfirmon rregullin që kufizon udhëtimin në shtëpi private për dy të rritur plus vetëm fëmijët nën moshën 14 vjeç.

Mbetet në zonat e verdha dhe portokalli, mundësia, një herë në ditë, për të lëvizur në një shtëpi tjetër të banuar private, midis fashes orare 5 dhe 22, për një maksimum prej dy personash, me fëmijë nën 14 vjeç. Kjo mundësi nuk do të zbatohet më në zonat e kuqe.

Ministrja për Çështjet Rajonale Mariastella Gelmini ilustroi në Këshillin e Ministrave propozimet e zhvilluara nga rajonet për menaxhimin e emergjencës Covid. Kërkesat u dërguan më pas nga zyrat e ministrave në të gjitha ministritë.

Këshilli i Ministrave, me propozimin e Kryeministrit Mario Draghi dhe Ministrit të Shëndetësisë Roberto Speranza, miratoi një dekret ligji që prezanton dispozita të mëtejshme urgjente në lidhje me kontrollin e emergjencës epidemiologjike nga COVID-19.

Në konsideratë të evolucionit të situatës epidemiologjike, dekreti parashikon vazhdimin, deri më 27 mars 2021, në të gjithë territorin kombëtar, të ndalimit të lëvizjes midis rajoneve të ndryshme ose provincave autonome, përveç lëvizjeve të motivuara nga nevoja të provuara të punës ose situata të domosdoshmërisë ose arsyeve shëndetësore. Në çdo rast, kthimi në vendbanimin, vendbanimin ose shtëpinë e tij është i lejuar.