Në Itali, që nga fillimi i epidemisë së Coronavirus, janë mbi 80 539  persona kanë kontraktuar me Covid- 19.

Të dhënat u siguruan nga Mbrojtja Civile. Në total janë 8 165 persona të vdekur nga ku sot janë  shënuar 662 vdekje.