Bashkitë

Reforma administrative që parlamenti miratoi në vitin 2014 nuk u ka kursyer qytetarëve para nga shpenzimet që bashkitë bëjnë, për paga. Të dhënat zyrtare tregojnë se shpenzimet, për pagat e pushtetit vendor, u rritën me 7.2 për qind gjatë vitit të kaluar, ndërkohë që investimet publike të bashkive shënuan rënie dyshifrore.

Investimet e pushtetit vendor ranë me 12 për qind gjatë vitit të kaluar, teksa 61 bashkitë e vendit kanë shpenzuar më shumë, për paga dhe më pak për projekte publike. Të dhënat janë raportuar nga portali i financave vendore, një platformë e cila gjurmon treguesit financiarë të bashkive dhe mënyrën se si ato shpenzojnë paratë e qytetarëve.

Sipas shifrave për vitin 2018, investimet totale të pushtetit vendor ranë në 23.4 miliardë lekë nga 26.6 miliardë që ishin një vit më parë. Sipas treguesve, ulja e investimeve që bëjnë bashkitë nuk është diktuar nga rënia e të ardhurave. Përkundrazi, të ardhurat totale të pushtetit vendor arritën ne 82.1 miliardë lekë vitin e kaluar duke u rritur me 2.1 për qind krahasuar me 2017-ën.

Por pavarësisht kësaj rritje, bashkitë kanë shpenzuar më shumë për të mbajtur personalin, por edhe për operacionet e përditshme. Sipas të dhënave, gjatë vitit të kaluar bashkitë shpenzuan 21 miliardë lekë ose rreth 170 milionë euro për pagat dhe sigurimet e punonjësve ose 7.2 për qind më shumë se një vit më parë.
Në verën e vitit 2014, Parlamenti miratoi reformën e re territoriale, e cila e ndau Shqipërinë në 61 bashki. Sipas qeverisë, reforma do të kursente rreth 80 milionë dollarë në vit vetëm nga shkurtimi I shpenzimeve për paga.

Por në fakt fondi I pagave për punonjësit e pushtetit vendor është rritur. Një pjesë e kësaj rritje është diktuar nga fakti se bashkitë tashmë kanë më shumë funksione në varësi, të cilat më parë paguheshin nga buxheti I shtetit sic është rasti I arsimit parashkollor apo zjarrfikësve. Por përveç zgjerimit të funksioneve, arsyeja e dytë është se shumë bashki vazhdojnë të mbajnë një numër të lartë punonjësish duke mos kursyer nga pagat aq sa priste qeveria kur miratoi reformën.